Medarbejderudvikling hos Kramp

Personaleudvikling starter allerede ved den første samtale

Fra starten tager vi hensyn til individuelle præferencer og personligt talent. Vi tager hensyn til dine opgaver, styrker og evner og diskuterer dit potentiale og dine muligheder. Din introduktion og dine efterfølgende karrieremuligheder hos Kramp planlægges altid individuelt. Vi gør brug af målrettede uddannelsestiltag og uddannelsesmoduler for at styrke dine evner og aktivt hjælpe dig med at forbedre dine personlige karrieremuligheder.

Velkommen ombord: Lær Kramp at kende 

I løbet af introduktionsfasen lærer vores nye medarbejdere de nærmeste kolleger at kende og bliver sat ind i opgaver og afdelingens struktur. Nye medarbejdere gennemgår også en grundig uddannelse for at sikre, at de får intensiv, personlig og tværfaglig støtte i Kramp. Det sikrer en vellykket integration på arbejdspladsen, fagligt, socialt og kulturelt.

Udvikling af dine evner: videreudvikling hos Kramp

Vi værner om ambitiøse medarbejderes evner og engagement gennem læring på jobbet. Derudover tilbyder vi individuelle, behovsorienterede uddannelsesprogrammer samt uddannelsesmoduler for hvert forretningsområde. Fra sprogkurser til forretningsspecifik uddannelse: Vores skræddersyede uddannelsestilbud gør dig klar til din valgte karrierevej!

Deltagelse i lokale og internationale projekter, praktikophold på europæiske kontorer og intensiv støtte fra ledere gennem coaching og præstationsevalueringer: Alt dette udvider din horisont og forbedrer dine individuelle karrieremuligheder i vores virksomhed. 

Et fundament for fremtiden: Apprentice Academy

Hos Apprentice Academy tilbyder vi vores unge talenter særlige workshops, der er tilpasset jeres fremtidige karrierer, f.eks.: 

  • Du lærer at virke sikker, når du foretager gruppepræsentationer 
  • Vi lærer dig vigtige præsentationsteknikker og gennemfører formidlingsøvelser sammen med dig 
  • Du kommer til at arbejde i grupper, hvor du kan forberede dine egne projekter, f.eks. møder og arrangementer 

Vi yder omfattende uddannelse: ledelses- og styringsopgaver

Vi bruger individuelt skræddersyede programmer til at forberede vores medarbejdere målrettet til lederskab eller ledelsesansvar:

  • Udvikling af færdigheder gennem skræddersyede programmer 
  • Målrettet udvikling af færdigheder ved prøve kræfter med relevante opgaver 
  • Ledere coacher og overvåger 

Det er aldrig for sent at lære: Anjo Foundation 

Anjo Foundation – arbejde gennem en menneskealder

Anjo Joldersma, en af direktørerne og ejerne af Kramp Group, overdrog selskabets ledelse til den nye generation af ledere efter 36 år: "Hvis jeg nogensinde påstår, at jeg ved det hele, skal du bede mig om at holde fyraften. Jeg ved, at du kan lære noget nyt hver dag. En virksomhed som Kramp skal blive ved med at lære, fordi det er et sted, hvor mange mennesker gør deres bedste hver dag. Med Anjo Foundation vil jeg motivere dem til at forbedre deres kompetencer og styrke deres ekspertise …".