Automatyk Utrzymania Ruchu | Logistic Specialist Service Technician

#REQ0010227

Co oferujemy? 

 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku
 • Profesjonalne szkolenia i systemowe wdrożenie do pracy 
 • Jasno określoną ścieżkę rozwoju
 • Korzystanie z nowoczesnych narzędzi pracy
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Nagrodę roczną uzależnioną od wyników KRAMP
 • Fundusz Socjalny
 • Prywatną opiekę medyczną 
 • Dofinansowanie do Kart Multisport 
 • Dofinansowanie do posiłków w kantynie firmowe

Główne zadania: 

 • Przeprowadzanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu
 • Szybkie reagowanie na awarie, komunikacja ze stronami, których dotyczy problem, oraz skuteczne usuwanie wszelkich usterek
 • Działanie na rzecz ciągłego wprowadzania udoskonaleń poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń
 • Zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu klientom wewnętrznym

Nasze oczekiwania:

 • Znajomość wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i jego wydajności
 • Doświadczenie w pracy przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych
 • Znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami
 • Umiejętność pracy z instalacjami przenośnikowymi oraz maszynami etykietującymi
 • Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi
 • Gotowość do pracy zmianowej

Oczekiwane kwalifikacje:

 • Duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 3-letnie doświadczenie w automatyce lub środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów
 • Nacisk na ciągłe doskonalenie oraz doświadczenie w pracy wg TPM
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC
 • Doświadczenie w pracy z maszynami sortującymi
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • Potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i prac oraz nadawania im priorytetów
Stare Miasto (PL)