Logistic Analyst

#REQ0008054

Czym będziesz się zajmować?

Jako Analityk ds. Logistyki będziesz odpowiedzialny za analizę wszystkich danych logistycznych
i działania związane z danymi w ramach swojego stanowiska.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Zapewnianie wsparcia w zakresie tworzenia, rozwoju i utrzymywania systemów pomiaru wydajności.
 • Zapewnianie informacji dotyczących wydajności oraz obliczeń biznesowych i kalkulacji inwestycyjnych.
 • Zapewnianie wsparcia dla projektów międzynarodowych i lokalnych w celu doskonalenia procesów operacyjnych związanych z logistyką.
 • Dostosowywanie procesów pomiędzy działami i zabezpieczanie tych procesów różnymi środkami,
  w tym procedurami.
 • Monitorowanie postępów, jakości, bezpieczeństwa i wydajności w procedurach działu oraz kierowanie tymi aspektami i przekierowywanie ich.
 • Proaktywne udzielanie rad odnośnie procesów operacyjnych.
 • Udział w projektach, monitorowanie postępów, punkt pierwszego kontaktu dla biznesu po wdrożeniach.
 • Efektywna komunikacja dotycząca realizowanych projektów.

Od kandydatów oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego (logistyczne lub techniczne)
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (poziom B2)
 • Doświadczenia w przygotowywaniu analiz i raportów oraz wyciąganiu wniosku na podstawie analizowanych danych
 • Bardzo dobrej znajomości MS Excel
 • Umiejętności analitycznych i interpretacji danych liczbowych
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
Stare Miasto (PL)