Informacja o ochronie danych

Ochrona danych osobowy jest dla nas niezwykle ważna. Gromadząc, przetwarzając dane osobowe oraz korzystając z nich, uwzględniamy regulacje prawne.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz pliki cookies 

Kiedy odwiedzasz nasze strony, nasze serwery internetowe zapisują nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, strony, które odwiedzasz oraz datę i czas trwania Twoich odwiedzin na stronie. Dane te analizowane są statystycznie, ale nie łączy się ich ani nie da skojarzyć z Tobą. Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy również dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów czy adresy e-mail) jedynie wówczas, gdy udostępnisz je nam dobrowolnie (na przykład poprzez rejestrację, prośbę o nawiązanie kontaktu, udział w ankietach itp.) oraz wówczas, gdy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody lub na podstawie przepisów ustawy jesteśmy uprawnieni do ich wykorzystania i przetwarzania. 

Używamy plików cookies do rozpoznania preferencji odwiedzających oraz optymalnego dostosowania naszych stron internetowych do nich. Sam użytkownik pozostaje przy tym anonimowy.

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych osobom trzecim, wiążący cel wykorzystania oraz możliwość wyboru 

Używamy danych wyłącznie do celu, do których nam je udostępniono, a więc na przykład do odpowiedzi na Twoje zapytania, do przetwarzania Twoich zleceń oraz do udostępniania Ci określonych informacji lub ofert. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz w każdej chwili wyrejestrować się z tej usługi. Można to uczynić poprzez naszą stronę internetową lub wysyłając wiadomość e-mail, tak jak to opisano przy danej usłudze. Zablokujemy wtedy Twoje dane przed dalszym użytkiem. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy odnośnie do danych osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane osobom trzecim ani przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane nie będą przechowywane dłużej niż to potrzebne do wspomnianych wyżej celów.

Bezpieczeństwo 

Kramp Groep BV korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić powierzone nam dane przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, manipulacją lub przed dostępem do nich osób niepowołanych. Te środki bezpieczeństwa dostosowuje się w sposób ciągły do najnowszych możliwości technicznych. Nasze strony internetowe zawierają linki do innych oferentów. Informacje o ochronie danych, których Ci tutaj udzielamy nie obowiązują dla ich stron.

Kontakt 

W sprawie pytań na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, porad, skarg lub zapytań o informację możesz się z nami skontaktować. Na prośbę Kramp Sp. Z.o.o. poinformuje Cię, czy Twoje dane osobowe są u nas przechowywane i ewentualnie je wyszczególni. Na Twoją prośbę zmienimy Twoje dane osobowe lub usuniemy je. Dane kontaktowe: 

Kramp Sp. z.o.o.
Modła Królewska, ul. Skandynawska 1
62-571 Stare Miasto
Poland 
telefon +48 (0) 632409100
fax +48 (0) 632409101
personel@kramp.com