Liczy się dla nas różnorodność i odpowiedzialność. Od samego początku

Twoje ścieżki kariery w firmie Kramp

W firmie Kramp nie ma jednego modelu kształcenia – jest ich wiele. Nauka nie kończy się po 2 czy 3 latach i zdobyciu dyplomu. To raczej początek interesującej i bardzo atrakcyjnej ścieżki kariery, którą możesz rozwijać w naszym przedsiębiorstwie. 

Czego od Ciebie wymagamy? 

Oczywiście ważne jest dla nas Twoje świadectwo. Ale ważniejsze jest coś, czego nie można dostrzec w ocenach na świadectwie, lecz w człowieku: zapał do pracy. Pasja do nauki i działania. Jeśli ją masz, już na starcie otrzymasz od nas pierwszą „6”. 

Co zyskujesz? 

  • Gwarancję zdobycia dobrego wykształcenia, na którym można polegać; 
  • pewność, że Twoje wykształcenie jest dla nas ważne: kształcenie własnej, młodej kadry ma dla nas kluczowe znaczenie, wszyscy uczniowie mają duże szanse na zatrudnienie i najlepsze perspektywy pracy w naszym przedsiębiorstwie; 
  • szeroką ofertę dla wszystkich utalentowanych osób: oferujemy wykształcenie handlowe i techniczne, a potem gwarantujemy różne możliwościami rozwoju zawodowego; 
  • podczas nauki poznajesz wszystkie najważniejsze działy, jesteś w stałym kontakcie z innymi osobami zdobywającymi wiedzę i współpracownikami z całej Europy; 
  • długotrwałe i atrakcyjne perspektywy zawodowe: rosnąca liczba ludności prowadzi do wzrostu popytu na żywność, więc branża rolnicza ma przed sobą świetlaną przyszłość. 
Uczniowie