Informatie over de gegevensbescherming

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, worden door ons de wettelijke bepalingen in acht genomen. 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens en cookies 

Wanneer je onze websites bezoekt, zal onze webserver standaard de naam van jouw internetprovider, de websites die jij bij ons bezoekt en de datum en de duur van jouw bezoek opslaan. Deze gegevens worden statistisch geanalyseerd, maar zijn niet gekoppeld aan of te herleiden tot jouw persoon. Ook verzamelen wij persoonsgegevens (zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) bij de exploitatie van onze website alleen voor zover jij deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door registratie, verzoek tot contactopname, deelneming aan enquêtes enz.) en indien wij op basis van jouw vrijwillige toestemming of op basis van een wettelijk voorschrift gerechtigd zijn om deze te gebruiken of te verwerken.

Wij gebruiken cookies om voorkeuren van de bezoekers te herkennen en om onze websites optimaal hieraan aan te passen. De gebruiker zelf blijft daarbij anoniem. 

Gebruik en beschikbaarstelling aan derden van persoonsgegevens, bindend gebruiksdoel en keuzemogelijkheid 

Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor jij ons de gegevens hebt verstrekt, dus bijvoorbeeld om jouw aanvragen te beantwoorden, jouw opdrachten te verwerken of om bepaalde informatie of aanbiedingen voor jou toegankelijk te maken. Ga je hiermee niet akkoord, dan kun je je voor deze service op elk moment afmelden. Dat kan je doen via onze website of per e-mail aan het adres zoals dit bij de betreffende service wordt vermeld. Wij zullen jouw gegevens dan voor verder gebruik blokkeren. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens verplicht.

Jouw persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of overgedragen en niet verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig voor het gebruik voor de hierin genoemde doelen. 

Veiligheid 

Kramp Nederland BV en Kramp Groep BV maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke vernieling, manipulatie, verlies of tegen toegang door onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden continu aangepast aan de nieuwste technische mogelijkheden. Onze websites kunnen links bevatten naar andere aanbieders, de informatie over gegevensbescherming die we je hier verstrekken geldt niet voor deze websites. Meer informatie vind je in de hier

Contact 

Voor vragen inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens, tips of klachten en voor informatieaanvragen kun je contact opnemen met ons. Op verzoek zullen Kramp Nederland BV en Kramp Groep BV je informeren of en eventueel welke persoonsgegevens van jou bij ons zijn opgeslagen. Op jouw verzoek zullen wij je persoonsgegevens wijzigen of verwijderen.

Contactgegevens:
Kramp Nederland BV
Breukelaarweg 33, 7051 DW VARSSEVELD
Postbus 9, 7050 AA VARSSEVELD
Tel. nummer 0315-254299
Fax nummer 0315-254723
Email: info@Kramp.com
Kamer van Koophandel nummer: 09076324

Kramp Groep BV
Breukelaarweg 33, 7051 DW VARSSEVELD
Postbus 9, 7050 AA VARSSEVELD
Tel. nummer 0315-254299
Fax nummer 0315-254723
Email: info@Kramp.com
Kamer van Koophandel nummer: 09076324