Dziś ekonomia przedsiębiorstwa. Jutro e-commerce w połączeniu z rolnictwem

Utalentowane osoby podejmują mądre decyzje zawodowe

Kto rozpoczyna studia, ten chce iść do przodu. Masz może już konkretne wyobrażenia na temat tego, jak powinna wyglądać Twoja przyszłość zawodowa? Firma Kramp będzie Ci towarzyszyć na tej najważniejszej ścieżce – ścieżce Twojej kariery zawodowej. 

Na świecie, którego populacja ciągle rośnie, takie pojęcia jak zwiększenie produktywności, efektywność i zrównoważony rozwój są zadowalającymi odpowiedziami na pytanie o zapewnienie wystarczającej ilości żywności w przyszłości. Firma Kramp swoimi produktami znacząco przyczynia się do rozwiązania tego problemu, który stawia przed nami przyszłość – pracujemy nad tym już teraz. Należy do tego również oferta atrakcyjnych, niezagrożonych kryzysem miejsc pracy i szans na karierę w całej Europie. 

Ambitnym studentom oferujemy różne możliwości pierwszego poznania naszego przedsiębiorstwa: 

  • w ramach płatnych praktyk lub pracy dyplomowej 
  • w ramach studiów połączonych z pracą 
Studenci

Co przemawia za tym by dołączyć do Kramp w czasie studiów? 

  • Praca w dziale/obszarze zgodnym z kierunkiem studiów (nacisk na umiejętności lub wiedzę fachową) 
  • Włączenie w konkretne projekty i zadania przedsiębiorstwa, rozwijanie kompetencji fachowych i społecznych 
  • Korzyści dla obu stron – Twój punkt widzenia jako „osoby z zewnątrz” i podstawowa wiedza teoretyczna są przez nas bardzo mile widziane! 
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów 
  • Indywidualne dopasowanie do studenckich warunków ramowych
    (np. dowolny harmonogram pracy) 
  • Indywidualne dopasowanie do studenckich warunków ramowych (np. dowolny harmonogram pracy)