Zastrzeżenia prawne

Pomimo wszelkich starań grupa Kramp nie może zagwarantować, iż wszelkie informacje zawarte na tej stronie będą kompletne, prawidłowe i zawsze aktualne. Dotyczy to również wszelkich umieszczonych na tej stronie odnośników do innych stron internetowych. Grupa Kramp nie odpowiada za zawartość stron internetowych osób trzecich dostępnych poprzez te odnośniki. Grupa Kramp zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych na niniejszej witrynie bez uprzedniego powiadomienia. 

Korzystanie z niniejszej strony nigdy nie powoduje powstania relacji wynikającej z umowy z grupą Kramp, podobnie jak w związku z wysłaniem zapytania o informację, poradę bądź inne świadczenie usług. Grupa Kramp nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z treści i nie daje żadnej gwarancji co do poprawności lub kompletności informacji zamieszczonych na niniejszej stronie ani za ciągłość dostępu do niniejszej strony. 

Grupa Kramp nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody, jak również za dostępność, utratę danych wskutek korzystania z informacji udzielanych na niniejszej stronie internetowej.