„Jesteśmy działem innowatorów i już dostrzegam nowe projekty, rysujące się na horyzoncie.”

„Dołączyłam do firmy Kramp w maju 2016 roku, jako członek nowego działu e-business marketing. Zaczynałam właśnie rozglądać się za nowym, ambitnym stanowiskiem, jednak były to dopiero początki moich poszukiwań. Zdawałam sobie sprawę z istnienia firmy Kramp — widywałam ich budynek, gdyż grywam w siatkówkę w pobliżu — jednak nigdy nie interesowałam się zbytnio rolnictwem i nie posiadałam wiedzy na temat tego rynku. Znajoma  opowiedziała mi jednak, jakich ludzi poszukuje firma Kramp, zgłosiłam się.  

 

Zobaczyłam  rozwijającą się firmę o prawdziwie międzynarodowym nastawieniu — dokładnie to, czego szukałam. Trafiłam tam w samą porę. Zanim jeszcze weszłam  do budynku miałam poczucie , że kultura w takiej rodzinnej firmie, mimo jej wielkości, , będzie nadal właśnie taka — rodzinna. Przeczucie mnie nie myliło. Uwielbiam panującą tutaj atmosferę. Wszystkie pozytywy, które słyszałam okazały się być prawdziwe. Ludzie są tutaj przyjaźni i pomocni, nawet jeśli pracują w różnych  działach. Nie można pracować tylko indywidualnie , w izolacji — często potrzeba pomocy innych ludzi i to właśnie działa fantastycznie w tej firmie. 

 

Moje zadania są  interesujące. Pracujemy nad podniesieniem  jakości usług online dla klientów, zgodnie z zasadą  „It's that easy” — To takie proste. Obecnie pracuję w Centrum Wiedzy Kramp. Moim zadaniem jest przeprowadzanie rozmów z klientami, aby poznać ich potrzeby , oraz ze współpracownikami, aby wiedzieć,  co dzieje się na rynku. Jestem zaangażowana w tworzenie  ruchu sieciowego za pomocą kanałów online. Oprócz tego sporo  działamy z dostawcami, tak aby zapewnić klientom dynamiczne, pomocne rozwiązania.. Każdego ranka podczas 20 minut, które spędzam w samochodzie w drodze do pracy, snuję plan działania  na nadchodzący dzień i powtarzam sobie „Zróbmy to!”. 

 

Uwielbiam to, że mamy wolną rękę w ustalaniu własnych priorytetów. Przełożeni nie kierują każdym naszym krokiem. Jeśli mam pomysł, mogę iść z nim do swojego menadżera  i, jeżeli jest odpowiedni i będzie wartością dodaną dla naszych klientów  wprowadzamy go w życie. Jesteśmy działem innowatorów i już dostrzegam  nowe projekty, rysujące się na horyzoncie. Nawet jeśli chciałabym robić coś  innego, Kramp zapewnia tak wiele możliwości. 

 

Najważniejsze  jest  jednak  wsparcie, które daje nam firma. Od czasu, gdy urodziła mi się córeczka,  pracuję w niepełnym wymiarze godzin. . Oczywiście firma nadal oczekuje ode mnie pełnego zaangażowania  i wyników, ale elastyczne godziny pracy pozwalają mi czuć się pewniej. Takie podejście oznacza, że zawsze chcesz dać coś w zamian”.